Statistiky

Poznámky
Expertní úroveň
API klíč musí být použit v hlavičce pro autorizaci požadavku. Získejte svůj API klíč..
Zobrazit

API koncový bod:

GET
http://xenanalytics.ml/api/v1/stats/{id}

Příklad žádosti:

curl --location --request GET 'http://xenanalytics.ml/api/v1/stats/{id}?name={name}&from={from}&to={to}' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'
Parametr
Typ
Popis
name
povinné string
Název statistiky. Možné hodnoty jsou: browser, campaign, city, continent, country, device, event, landing_page, language, os, page, pageviews, pageviews_hours, referrer, resolution, visitors, visitors_hours.
from
povinné string
Počáteční datum ve Y-m-d formátu.
to
povinné string
Datum ukončení ve Y-m-d formátu.
search
volitelné string
Vyhledávací dotaz.
search_by
volitelné string
Hledat podle. Možné hodnoty jsou: value pro Hodnota. Výchozí na url.
sort_by
volitelné string
Seřadit podle. Možné hodnoty jsou: count pro Count, value pro Hodnota. Výchozí na count.
sort
volitelné string
Seřadit. Možné hodnoty jsou: desc pro Sestupně, asc pro Vzestupně. Výchozí na desc.
per_page
volitelné int
Výsledky na stránku. Možné hodnoty jsou: 10, 25, 50, 100. Výchozí na 10.