Účet

Poznámky
Expertní úroveň
API klíč musí být použit v hlavičce pro autorizaci požadavku. Získejte svůj API klíč..
Zobrazit

API koncový bod:

GET
http://xenanalytics.ml/api/v1/account

Příklad žádosti:

curl --location --request GET 'http://xenanalytics.ml/api/v1/account' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {api_key}'